kdnz142@ukr.net

  
  

МОН

Virus

COVID19

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н  А  К  А  З

19.10.2017

            м. Кривий Ріг

                               № 346

Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти

Відповідно до ст.ст. 26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти,

Н А К А З У Ю:

1. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівникам закладів освіти комунальної власності міста, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно забезпечити:

1.1.Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

1.2. Умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.

1.3. Формування відкритих та загальнодоступних ресурсів з інформацією про свою діяльність та оприлюднення такої інформації.

1.4. Оприлюднення на власних веб-сайтах інформації щодо:

1.4.1. Кошторисів доходів та видатків на відповідний рік, щорічно до 1 лютого;

1.4.2. Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році;

1.4.3. Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;

1.4.4. Інформацію про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і видатків, не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком.

1.5. Щоквартальне оновлення інформації, зазначеної у 1.4.2, 1.4.3 цього наказу, щодо прогнозних показників запланованих коштів на бюджетний рік по кожному навчальному закладу та фактично використані кошти.

2. Категорично заборонити збір готівкових коштів, учасниками освітнього процесу та працівниками закладів на території навчальних закладів.

3. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад провести навчання керівників закладів освіти з питань складання бюджету закладу.

4. Платні освітні та інші послуги надавати відповідно до вимог п.3 ст. 78 Закону України «Про освіту».

5. Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у закладах освіти комунальної власності міста, приховування інформації про надходження та використання всіх отриманих коштів, за своєчасність та достовірність надання інформації розміщеної, на онлайн-ресурсі на начальників відділів освіти виконкомів районних у місті рад та керівників закладів.

6. Оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки та КЗ «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради в термін до 31.10.2017 р.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                                                          Т. Кріпак

 

Гаряча лінія

stop bullying

6.00 до 18.00